81000 PODGORICA
Ul. Svetlane Kane Radević 3
(Predhodni naziv - Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 1A/2)

020/225-395;
Fax: 020/241-642

ombudsman@t-com.me
 
KONTAKTI
 
 
Our location


 
 
 
 
CRNOGORSKI OMBUDSMAN

ZAŠTITNIK LJUDSKIH PRAVA I SLOBODA CRNE GORE

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore (Ombudsman) je nezavisna i samostalna institucija, čiji je zadatak da štiti i unapre đuje ljudska prava i slobode, kada su povrijeđena aktom, radnjom ili nepostupanjem oragana javne vlasti. Pored ove funkcije Zaštitnik ima i daleko širu misiju, a to je stvaranje svijesti o potrebi vladavine prava; o potpunoj i dosljednoj zaštiti sloboda i prava građana i, uopšte, stvaranja pravne sigurnosti građana; zakonitog i nepristrasnog rada svih državnih organa, pred kojima građani ostvaruju svoja prava, slobode, obaveze i pravne interese.

Ljudskim pravima se smatraju ne samo prava garantovana Ustavom i zakonima, već i prava garantovana ratifikovanim međunarodnim ugovorima o ljudskim pravima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava.

Institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore ustanovljena je posebnim Zakonom, koji je donijela Skupština Crne Gore, 10. jula 2003. godine. Zaštitnik vrši svoju funkciju na osnovu Ustava i zakona i u svom radu se pridržava načela pravde i pravičnosti.

O ZAŠTITNIKU | NADLEŽNOSTI| PROPISI | AKTUELNOSTI | IZVJEŠTAJI | PREPORUKE | LINKOVI


2005, Sva autorska prava zadržava institucija Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore
Izrađeno uz podršku OEBS-a
Misija u Srbiji i Crnoj Gori